Vem är du?

Vem är du? En löpare? En cyklist? En Soffliggare? Eller en bokmal? Beskriv i korta drag vem du är utan att nämna ditt intresse.