I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
onsdag 4 maj 2022

Du glömmer din dator

Du glömmer din dator med dina viktiga skriverier på bussen, men du kommer inte ihåg vilken buss det var, hur löser du det? Och får du tillbaka datorn?