Varför?

 Varför blev det blogg? (Instagram, youtube o.s.v)