Vilken rubrik

 Din dagstidning, vilken rubrik kan få dig arg? Till exempel, död, misshandel. Och varför