Uppfunnit

 Du har uppfunnit saken som alla rusar till affären för, vad är det?