Brister

 Kan du nämna två brister eller svagheter hos dig som du vill erkänna?