Skulle du

 Om vintern var på sommaren och sommaren på vintern, skulle du gilla det? och varför.