Tre starka

 Kan du nämna tre starka sidor hos dig som du är stolt över?