I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
onsdag 22 december 2021

Till det bättre?

När det någon gång är över, covid-19, kommer du att gå tillbaka till dina gamla vanor/ovanor eller har du ändrat något under pandemin till det bättre?