Till det bättre?

När det någon gång är över, covid-19, kommer du att gå tillbaka till dina gamla vanor/ovanor eller har du ändrat något under pandemin till det bättre?