En pratkvarn

 Din nya bil är en pratkvarn, hur får du tyst på den?