Ljus

 Ljuset är tänt men ingen är hemma i huset, var?