I en båt

 Ni sitter i en båt, du och en till, ni är osams, vilket håll ror ni åt?