Noga?

 Är du en nogrann person? Och hur noga är du?