Vad tycker du?

 Vad tycker du bäst om att höra att du är snygg eller höra att någon tycker om dig?