Alla indianerna

 Alla indianerna finns inte i kanoten.  Motivera!