Favorit ord

 Vad är ditt favorit ord?  (Som du använder dagligen)?