Ärkeängel

 Din nya sambo är en en ärkeängel! ..............