Han har....

 Han har en taklucka som läcker...............  vem och varför?