Svärord

 Vilket svärord/fullt ord använder du oftast?