Soldat

 Har du varit soldat av något slag under din ungdom?