VM

 Du är uttagen i VM i ..... och det går i.........