Skulle

 Om plötsligt Alla kvinnor flyttade till en annan planet, skulle alla männen klara sig?