Viktigt

 Vad är det viktigaste du lärt dig av dina föräldrar?