Vad vill bilden säga?

 Vad vill bilden säga, fantisera om den!