Har du?

 Har du några tatureingar eler piercingar?