Om du vann ett hus

Om du vann ett hus, men i Karesuando och du  måste bo där i ett år för att behålla det, vad skulle du göra?