I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
måndag 18 juli 2022

Om du vann ett hus

Om du vann ett hus, men i Karesuando och du  måste bo där i ett år för att behålla det, vad skulle du göra?