Gå ut kläder

 Vilken/vilka är din/dina gå ut kläder och måste ha med saker?