Godsak

 Du får bara äta en godsak  för resten av livet – vilken blir det?