En rätt

 Du får bara äta en rätt för resten av livet – vilken blir det?