Tidning

 Prenumererar du på någon veckotidning och läser du dagstidningen?