Mittpunkt

 När du offrivilligt blir tävlingen central figur, vad gjorde du och vad deltog du i? fantisera fritt.