Fred

 Du behöver offra en sak för världsfreden, vad blir det?