I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
fredag 4 mars 2022

Slag under bältet

 Har du fått något slag under bältet? Hur och var och Varför? (Sjukdom, sviken, problem, o.s.v)