Slag under bältet

 Har du fått något slag under bältet? Hur och var och Varför? (Sjukdom, sviken, problem, o.s.v)