Email

 Du blir av misstag skickad som Email. Vart hamnar du och hur kommer du tillbaka? Och vad tycker denne som får dig?