Är du

 Är du kritisk när du läser dags nyheter, facebook med mera?