Läser du

 Läser du och köper något magasin? (förutom en dagstidning)