Det första

 Vad är de första du tänker på när du ser en person?