Om............

 Om natten när solen gått ner händer.................. (Fyll i meningen klart)