Om jag

 Om jag fick vara ett annat kön för en dag skulle jag…