Öde Ö

Du blir satt på en Öde Ö i ett år, det märkliga med ön är att det finns en fullt utrustad affär och ett hus, 
vad fördriver du tiden med?  Vad gjorde att du hamnade på ön?