I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
fredag 30 december 2022

Öde Ö

Du blir satt på en Öde Ö i ett år, det märkliga med ön är att det finns en fullt utrustad affär och ett hus, 
vad fördriver du tiden med?  Vad gjorde att du hamnade på ön? 


Would you like to comment?