Någonting

 Någonting jag vill ha mer än nåt annat just nu.