Chips påsen räcker?

 Chipspåsen räcker hur länge? och vad  har du till dem? med eller utan sällskap?