Det här

 Det här var oväntat…  (vad var oväntad och en överraskning?)