I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
söndag 31 mars 2024

Fyll i tomma raderna för din dagliga bekräftelserIdag känner jag __________.

Jag är tacksam för __________ i mitt liv.

Jag är stolt över mig själv för __________.

Jag kan __________.

Jag är älskad och stöttad av __________.

Idag väljer jag att släppa taget om __________.

Jag litar på att universum __________.

Jag är värdig __________.

Jag är fylld med __________.

Jag tror på mig själv och min förmåga att __________.

Jag är säker på min __________.

Idag kommer jag att fokusera på __________.

Jag är tacksam för min kropp eftersom den __________.

Jag förtjänar __________.