Stämd

 Du är stämd till tinget fördu snöt dig i kyrkan, vad gör du och bemöter det?