Varför

 Varför är det viktigt att ha tid att bara vara jag?