Hur mycket

 Hur mycket bryr du dig om ditt utseende?